Znaki towarowe

Znak towarowy to wizytówka firmy. Dzięki znakom towarowym klienci są w stanie zapamiętać ofertę firmy i do niej wracać. Rejestracja znaku towarowego daje przedsiębiorcy wyłączność na jego używanie, a co za tym idzie możliwość blokowania konkurencji posługującej się tak samo lub podobnie wyglądającym oznaczeniem. Znakiem towarowym może być słowo, slogan, logotyp, grafika, kształt produktu, a nawet sam kolor. Znak towarowy może nieść wiele znaczeń, często wychodzących poza zwykłe wskazanie producenta, czy usługodawcy. Znak towarowy może symbolizować jakość produktu, budzić skojarzenia lub wywoływać określone emocje, tak jak to ma miejsce w przypadku znaków towarowych renomowanych. Niezależnie co robisz, jeżeli działasz na konkurencyjnym rynku koniecznie zadbaj o ochronę swojego znaku towarowego.

Zdaliśmy sobie sprawę, że klienci poszukują profesjonalnych i wyspecjalizowanych usług dotyczących znaków towarowych, ale jednocześnie oczekują prostych i skutecznych rozwiązań. My to rozumiemy. Dlatego skomplikowane zagadnienia przedstawiamy prosto, przekazujemy naszą wiedzę w sposób przystępny i przyjazny, w dodatku szybko i przez Internet.

Główny nurt rozwoju naszej kancelarii kierujemy na zagadnienia związane ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, nazwami przedsiębiorstwa i innymi oznaczeniami odróżniającymi. Zastrzegamy znaki towarowe w Polsce, w UE i na świecie. Przeprowadzamy wszelkie niezbędne działania przygotowawcze, i dopełniamy wszelkich formalności, aby taką ochronę uzyskać. Koncentrujemy się na sporach przed Urzędem Patentowym RP, przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i sądami administracyjnymi, a także na sporach o naruszenia praw do znaków towarowych przed sądami powszechnymi. Pomagamy wykryć naruszenia znaków towarowych i innych nazw chronionych, oraz zebrać odpowiednie dowody. Przeprowadzamy postępowania mające na celu powstrzymanie naruszeń i pozbawienie naruszyciela możliwości używania chronionego znaku.

Co robimy w zakresie znaków towarowych

Zastrzeganie znaków towarowych

Wsparcie w otrzymaniu dofinansowania do rejestracji znaku towarowego

Spory związane ze znakami towarowymi krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi

Badania i poszukiwania

Zarządzanie znakami towarowymi