Wzory przemysłowe

Wzór przemysłowy to, najogólniej mówiąc, wygląd produktu lub jego części. Dzięki zastrzeżonym wzorom przemysłowym przedsiębiorcy dostają monopol na posługiwanie się w obrocie produktem wyglądającym w określony sposób, a co za tym idzie, mogą blokować konkurencję oferującą taki sam lub podobnie wyglądający produkt. Wzorem przemysłowym może być opakowanie, etykieta, faktura materiału, kombinacja kolorów, krój czcionki, a nawet design strony internetowej. Wzór przemysłowy powinien być nowy, co oznacza, że nie było wcześniej udostępnionych takich samych lub podobnych wzorów. Jeżeli Twój wzór przemysłowy cechuje się nowością, warto zadbać o jego rejestrację, gdyż nowy i oryginalny wzór to potężna broń na konkurencyjnym rynku.

Zdaliśmy sobie sprawę, że klienci poszukują profesjonalnych i wyspecjalizowanych usług dotyczących wzorów przemysłowych, ale jednocześnie oczekują prostych i skutecznych rozwiązań. My to rozumiemy. Dlatego skomplikowane zagadnienia przedstawiamy prosto, przekazujemy naszą wiedzę w sposób przystępny i przyjazny, w dodatku szybko i przez internet.

Co robimy w zakresie wzorów przemysłowych?

Zastrzeganie wzorów przemysłowych

Wsparcie w otrzymaniu dofinansowania do rejestracji wzoru przemysłowego

Spory związane ze wzorami przemysłowymi

Zarządzanie wzorami przemysłowymi

Wzory przemysłowe a prawo z rejestracji

Wzór przemysłowy powinien być nowy i odznaczać się indywidualnym charakterem. Nowość oznacza, że nie został ujawniony wcześniej taki sam wzór. Natomiast wzór ma indywidualny charakter w sytuacji, gdy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej w jego opracowywaniu.

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Na tej podstawie uprawniony nabywa prawo do wyłącznego korzystania z niego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski, UE lub na innym terytorium.

Prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nie udziela się na takie wzory, których wykorzystywanie może być sprzeczne z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami.

Wzór przemysłowy może być magnesem na klientów. Ludzki umysł zwraca szczególną uwagę na obrazy. Dlatego dobre wzornictwo podnosi wartość przedmiotu oraz wpływa na jego sprzedaż. Jest to więc istotne narzędzie marketingowe. Uzyskanie ochrony z rejestracji znaku przemysłowego podnosi wartość produktu i daje producentowi prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy. Zabezpiecza też właściciela przed kopiowaniem i podrabianiem motywu przez konkurentów. Ochrona wzoru przemysłowego stanowi pierwszoplanowy element strategii marketingowej. Prawa z rejestracji wzoru udziela się na okres 25 lat i czas ten jest dzielony na pięcioletnie okresy, które są osobno płatne.

Rejestracja znaku towarowego