O nas

W kancelarii ViaMarca IP oferujemy unikalne podejście oparte na naszym doświadczeniu. Założyciel kancelarii – Karol Gajek – jest adwokatem i rzecznikiem patentowym z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa własności intelektualnej, zdobytym w renomowanych kancelariach prawnych, a także w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) oraz Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Szczególny nacisk kładziemy na przygotowywanie innowacyjnych strategii IP. Doradzamy, jak skutecznie eliminować ryzyka i chronić prawa własności intelektualnej zarówno w Polsce, jak i na świecie oraz podejmujemy wszelkie działania, aby uzyskać odpowiednią ochronę. Prowadzimy spory dotyczące praw własności intelektualnej specjalizując się w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji. Reprezentujemy klientów przed UPRP, EUIPO, sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przez Trybunałem UE w Luksemburgu.

Przywiązujemy dużą wagę do profesjonalizmu i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze relacje z klientami były oparte na zaufaniu i jasnych zasadach współpracy. Nasze doświadczenie i zrozumienie rynku sprawiają, że nasze usługi spełniają najwyższe standardy.

Karol Gajek

Założycielem kancelarii jest Karol Gajek, adwokat, rzecznik patentowy, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, oraz Studium Podyplomowego Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Karol przez wiele lat zdobywał doświadczenie w pracy w renomowanych kancelariach, tak prawno-patentowych, jak i dużych kancelariach ogólno-prawnych. Wcześniej przez trzy lata pracował w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP, gdzie po zdaniu egzaminu eksperckiego udzielał prawa ochronne na znaki towarowe. Odbył także półroczny staż w Departamencie Znaków Towarowych EUIPO w Alicante – agencji Unii Europejskiej zajmującej się rejestracją wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W kolejnych latach był prelegentem na licznych konferencjach i seminariach poświęconych własności intelektualnej, na których przedstawiał głównie tematykę prawa znaków towarowych, oraz zarządzania własnością intelektualną.

Karol jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu 5308), oraz wpisany jest na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP (nr wpisu 3236). Jest także profesjonalnym pełnomocnikiem w EUIPO (nr wpisu 42389). Karol jest aktywnym członkiem organizacji międzynarodowych zajmujących się znakami towarowymi International Trademark Association (INTA) i Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG).

Karol został indywidualnie nominowany w zestawieniu “The Legal 500 EMEA – 2019”, jako rekomendowany prawnik w zakresie własności intelektualnej w Polsce (“Recommended Lawyer: Intellectual Property”). Jest również współautorem publikacji “International Comparative Legal Guide to Trade Marks – Global Legal Group”, w której od kilku lat przedstawia system prawny znaków towarowych w Polsce.

Dr inż. Sylwia Błażej-Sosnowska

Sylwia w 2003 r. ukończyła Politechnikę Rzeszowską aby rozpocząć studia doktoranckie w Instytucie Chemii Organicznej w Warszawie, gdzie w 2007 r. obroniła stopień doktora nauk chemicznych o specjalności synteza organiczna.

Odbywała staż w Uniwersytecie Ludwiga Maksymiliana w Monachium. Ukończyła studia podyplomowe dotyczące zarządzania projektami badawczymi na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest współautorem publikacji naukowych i artykułów o tematyce własności przemysłowej. Uprawnienia rzecznika patentowego zdobyła w 2016 r.

Posiada bogate doświadczenie naukowe w obszarze LifeScience. Jest rzecznikiem patentowym specjalizujący się w kompleksowym doradztwie w zakresie ochrony prawno-patentowej rozwiązań z chemii, farmacji i medycyny, biotechnologii, nanotechnologii, inżynierii mechanicznej jak również w dziedzinach interdyscyplinarnych. Przeprowadza badania patentowe, sporządza opisy patentowe i prowadzi postępowania przed urzędami patentowymi jak również bierze udział w patentowych sprawach spornych i sądowych.

Swoje doświadczenie zdobyła prowadząc projekty naukowe w instytutach badawczych oraz pracując w kancelarii patentowej jak i prowadząc własną działalność. Ma doświadczenie we współpracy z sektorem biznesowym jak i światem nauki, start-upów. Doradza przedsiębiorcom jak skutecznie kreować, chronić i komercjalizować wynalazki oraz zarządzać potencjałem innowacyjnym w przedsiębiorstwie opartym na R&D. 

Patronat

Nasza kancelaria wspiera młodych i zdolnych specjalistów z różnych dziedzin. Aktualnie Karol Gajek jest patronem dwóch aplikantek w ramach aplikacji adwokackiej i rzecznikowskiej.

Aplikantka adwokacka Marcelina Izydorczyk

Marcelina Izydorczyk specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm z branży spożywczej i farmaceutycznej oraz wyrobów medycznych w zakresie działań reklamowych i promocyjnych, kwestii compliance, wytwarzania i dystrybucji. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo z zakresu wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług a także zagadnienia związane z regulacją sektora pasz i kosmetyków. Wspiera klientów w postępowaniach przed organami w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz Inspekcji Handlowej. Zdobywała doświadczenie zawodowe doradzając podmiotom z sektora Life Sciences w renomowanych polskich kancelariach prawnych.

Marcelina jest rekomendowana w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500 EMEA 2022 w dziedzinie Healthcare & life sciences. Jest również współautorką międzynarodowych publikacji dotyczących Digital Healthcare i Consumer Health Products.

Marcelina ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów odbyła stypendium naukowe na Wydziale Prawa na Georg-August-Universität w Getyndze w Niemczech. Marcelina jest również stypendystką VII edycji programu Liderów Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława Pagi. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. 

Aplikantka rzecznikowska Aleksandra Zwolińska

Aleksandra jest europejskim rzecznikiem patentowym z wykształceniem obejmującym biotechnologię, diagnostykę molekularną, inżynierię genetyczną i biofarmaceutykę.

Zespół i współpracownicy

Nasz zespół stanowią profesjonaliści z dużym doświadczeniem zawodowym (rzecznicy patentowi, adwokaci radcy prawni, prawnicy). Nasza kancelaria współpracuje także na stałe z kilkunastoma polskimi i zagranicznymi kancelariami, tak o profilu ogólnoprawnym jak i prawno-patentowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować profesjonalne doradztwo także w sprawach opartych na obcych systemach prawnych oraz w sprawach, w których własność intelektualna przenika się z innymi gałęziami prawa i różnymi dziedzinami nauki.

Współpraca

We współpracy z klientami kierujemy się kilkoma podstawowymi zasadami: lojalnością, przyjaznym i szczerym podejściem, elastycznością we współpracy, oraz responsywnością. Zawsze robimy wszystko, aby zapewnić profesjonalną obsługę prawną zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

Świadczymy usługi online. Pomimo tego, że działamy również jak klasyczna kancelaria prawna, to większość naszych klientów wybrała formułę, w której świadczymy usługi wyłącznie poprzez Internet. Tak jest po prostu prościej, taniej i szybciej, a my cenimy czas przedsiębiorców. Z drugiej strony doskonale znając specyfikę doradztwa w sprawach własności intelektualnej wiemy, że w większości spraw jesteśmy w stanie skutecznie doradzić kontaktując się z klientem za pomocą emaili, telefonicznie i poprzez komunikatory internetowe.

W zależności od specyfiki pracy oraz życzeń klienta stosujemy różne zasady dotyczące wynagrodzenia za wykonaną pracę:

Naszym celem jest budowanie trwałych relacji z klientem, zarówno poprzez oferowanie usług najwyższej jakości, jak i poprzez elastyczne podejście do ekonomicznych aspektów wzajemnej współpracy.

Rejestracja znaku towarowego